สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคโควิด -19 จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีนายสุรชัย เพชรพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่นำมามอบครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ที่ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโรคโควิค -19 ให้กับจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการจะได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ พบการติดเชื้อจากการสัมผัสคนในครอบครัว การระบาดเป็นกลุ่มก้อน จากกิจกรรมรวมกลุ่ม โดยยังพบความเชื่อมโยงกลุ่มนักพนันประเภทต่างๆ จากนอกพื้นที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และมีการงานเลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเพื่อนการรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ สแกนไทยชนะ งดรับประทานอาหารร่วมกัน แยกภาชนะส่วนบุคคล จะทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะคนที่พบปะผู้คนจำนวนมาก การใส่หน้ากากจะช่วยลดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในพื้นที่ได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*