สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำโดรน เพื่อการเกษตร ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอากาศ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81-3

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายสมควร ชูไสว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดรน เพื่อการเกษตร Booneรุ่น DR10,16 เที่ยวบินอัจฉริยะ ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 2 ลำ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางอากาศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ 7 หมู่ 3 และหมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ บริเวณพื้นที่ ที่รถพ่นไอน้ำแรงดันสูง และรถตัวหนอนพ่นไอน้ำ ไม่สามารถเข้าถึง ประกอบไปด้วย ชุมชนซอยมูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ชุมชนหมู่บ้านบางปูแลนด์ แคมป์คนงานภายในชุมชนซอยนวลเนตร และชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็ม ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสกัดและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ให้ครอบคลุมทั่วทั้งตำบล ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี ผู้ช่วยมะลิวัน ธิมูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ นางญัญาพร หงส์อุดร พร้อมด้วย กรมการปกครองอำเภอเมืองฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม.ตำบลบางปูใหม่ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการกาวหน้า ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*