สังคมท้องถิ่น

พิม อัศวเหม เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายสุริยะ สังเวียน

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99

วันที่ 9 พ.ค.64 เวลา 16.00 น ที่วัดหลวงพ่อเต่า หรือ วัดธรรมคุณาราม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ คุณพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายสุริยะ สังเวียน ซึ่งจมน้ำเสียชีวิตจากเหตุพายุเข้าฝั่ง อ.พระสมุทรเจดีย์ เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายประชา ประสพดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พันตำรวจเอกธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาขลา นางนันทวรรณ ประสพดี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นางภิรมย์ อ่วมสอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลนาเกลือ กำนันชัยวัฒน์ อ่วมสอาด กำนันตำบลนาเกลือ สจ.ทิพวรรณ นิ่มนวล, สจ.เบ็ญจวรรณ จารุเพ็ญพูลผล, สจ.วลัยพร บานแย้ม ( สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ )

นอกจากนี้ยังมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสหัส ตู้จินดา นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ นายสรวิศ เต่าทอง พร้อมทั้ง คณะสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบด้วย.นายสมยศ อ้นโต (รองประธานสภาฯ) นายจิระวัฒน์ บัวสด (เลขานุการสภาฯ) นายวิชัย พฤษสรวิศ นายวินัย ทองสุขมาก นายกฤษฎา สุขสำราญ นายประวิทย์ วงศ์บุญรอด นางสาววรรณวิมล ฤกษ์ศิริพงษ์ นายอำนาจ บุญบารมี นายวิทูล เรืองเอี่ยม นายอัษฎา ชื่นพิศาล นางสาวปนัดดา เต่าทอง นายวุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์ นายอุดม แจ้งกิจ นายกฤษณ์ เตรณานนท์ นายกิตติทัต นันทรังษี นางสาวศรีวรรณ จันทร์สว่าง นายสมชาย พิบูลน์นุรักษ์ และ นางอรอนงค์ พฤษสรวิศ ประธาน อสม. อ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมทอดผ้าบังสุกุล

โดยมี ครอบครัวผู้วายชนม์ บิดา-มารดา ด.ช.สุริยะ สังเวียน ให้การต้อนรับ และขอขอบพระคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม, คุณพิม อัศวเหม, เป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 64 และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องในวาระสุดท้ายวันนี้ ทั้วนี้ ยอดเงินได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป ประมาณ 1.3 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานดูแลเงินบริจาค และขอปิดรับบริจาคนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*