สังคมท้องถิ่น

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้มอบงบประมาณ 1 ล้านบาท สนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%ad

นายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 และ นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อมอบงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 กฟผ. โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยนายไพฑูรย์ ตั้งจิตร่วมบุญ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 1 และ นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อมอบงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท พร้อมอุปกรณ์ อันได้แก่ ชุด Gift Set น้ำใจ กฟผ. จำนวน 80 ชุด หน้ากาก KN 95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์จำนวน 1,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 100 ชุด ถุงมือยางจำนวน 10 กล่อง หมวกคลุมผมจำนวน 1,000 ชิ้น และ ผ้าห่ม ENGY จำนวน 60 ผืน เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับ

ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมุทรปราการมาด้วยดีเสมอมา เพื่อร่วมให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*