ท้องถิ่น

สจ.ภัทร เติมวรรธนภัทร์ นำรถน้องลูกเต๋า และพี่ยักษ์เขียว รถพ่นไอน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร และขนาด 8,000 ลิตร ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส

%e0%b8%aa%e0%b8%88-%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%99

สจ.ภัทร เติมวรรธนภัทร์ นำรถน้องลูกเต๋า และพี่ยักษ์เขียว รถพ่นไอน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร และขนาด 8,000 ลิตร ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ในเขตพื้นที่ อ.พระประแดง ภายใต้สโลแกนก้าวไปด้วยใจมุ่งมั่น

สจ.ภัทร เติมวรรธนภัทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.พระประแดง เขตที่ 2 ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ น้องลูกเต๋า หรือรถพ่วงขนาดเล็ก สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ความจุ 1,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความกังวลใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ พี่ยักษ์เขียว หรือรถพ่นไอน้ำแรงดันสูง ขนาด 8,000 ลิตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 คัน ออกปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ตามถนนหลัก และซอยย่อย ภายในเขตพื้นที่ ตลาดพระประแดง, ตำบลตลาด, ตำบางครุ ตำบางจาก ม.1 ม.2 และ ม.8 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

สจ.ภัทร เติมวรรธนภัทร์ กล่าวว่า โดยตนและประชาชนในเขตพื้นที่ ต้องขอขอบคุณ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าฯ ที่อนุญาตให้ยืมรถต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อดูแลพื้นที่ อ.พระประแดง ร่วมกับ สจ.กิตติพร ดวงดี, สจ.เนาวรัตน์ เทพนมรัตน์ โดยมี สท.วิวัฒน์ แย้มพราย, สท.ประพีร์ เสมทัพพระ, สท.สมัชชา สาดิษฐ์, สท.อุดม มีเจริญ, สท.สำราญ แจ่มจำรัส, สท.สายัณ คล้ายบัว (สมาชิกเทศบาลเมืองลัดหลวง เขต 3 ตำบลบางจาก) ตลอดทั้งทีมงาน อบจ.สป. และทีมรถประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ มีการเปิดตัว “น้องลูกเต๋า” รถพ่วงขนาดเล็ก สำหรับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ขนาดความจุ 1,000 ลิตร ซึ่งเป็นรถสั่งประกอบ โดยงบประมาณส่วนตัวของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 6 คัน ลงพื้นที่พระประแดง เขตที่ 1

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*