สังคมท้องถิ่น

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยนายธวัชชัย แดงฉ่ำ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และนางสาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลบางพลี เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท พร้อมอุปกรณ์อันได้แก่ ชุด Gift Set น้ำใจ กฟผ. จำนวน 80 ชุด หน้ากาก KN 95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 100 ชุด ถุงมือยาง จำนวน 10 กล่อง และหมวกคลุมผมจำนวน 1,000 ชิ้น โดยมีนายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีเป็นผู้รับมอบ

จากนั้นได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางบ่อเพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 700 ml. จำนวน 360 ขวด เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 450 cc. จำนวน 4 ขวด เจลอนามัย น้ำใจ กฟผ. ขนาด 5 ลิตร จำนวน 4 แกลลอน เสากดเจลอนามัยแบบเท้าเหยียบ จำนวน 4 ชุด ชุด Gift Set น้ำใจ กฟผ. จำนวน 40 ชุด หน้ากาก KN95 จำนวน 300 ชิ้น หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน 1,000 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 100 ชุด ถุงมือยาง จำนวน 10 กล่อง หมวกคลุมผม จำนวน 1,000 ชิ้น และ ผ้าห่ม ENGY จำนวน 15 ผืน โดยมีแพทย์หญิง อัญชลี จันทร์สว่างภูวนะ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้จะดำเนินการลงพื้นที่สนับสนุนงบประมาณพร้อมกับสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังที่จะร่วมกันลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*