สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวอุทัยเลิศ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เล็ก อุทัยเลิศ

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

ที่ ศาลาจำรัสศรี วัดชัยมงคล ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ ครอบครัวอุทัยเลิศ นำโดย นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเมือง จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เล็ก อุทัยเลิศ ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 83 ปี โดยทางเจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ที่ศาลาจำรัสศรี ทั้งหมด 7 คืน ซึ่งวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จะเป็นวันสวดพระอภิธรรมศพ คืนสุดท้าย จากนั้น จะทำพิธีบรรจุศพ ซึ่งจัดขึ้นภายในครอบครัว โดยจะเก็บศพไว้เป็นเวลา 100 วัน ก่อนจะทำพิธีฌาปนกิจศพ ต่อไป

โดยมี พล.อ.วรภพ ถาวรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.วิรัช นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก, พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ, สส.อัครวัฒน์ อัศวเหม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1, นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.,นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ., นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลตำบลบางเมือง นายไพบูณร์ พินเที่ยง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.สป พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง สมาชิกสภา อบจ.สป, สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล กลุ่ม อสม.ต.บางเมือง ตลอดจน เหล่าบรรดาเครือญาติ ครอบครัวอุทัยเลิศ และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลบางเมือง ที่ให้ความเคารพครอบครัวอุทัยเลิศ เข้าร่วมพิธีกันอย่งพร้อมเพรียง

โดยทางคณะเจ้าภาพ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติ และปฏิบัติตามมาตรคัดกรองผู้ร่วมงานอย่างเคร่งครัด เช่น..จุดผ่านน้ำยาฆ่าเชื้อ, ตรวจวัดอุณหภูมิ, กดเจลแอลกอฮอล์ล, ติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรอง, เว้นระยะห่างที่นั่ง, อาหารว่างมอบให้แขกเมื่อเดินทางกลับ เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นแก่ผู้ร่วมงาน และทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดงาน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*