ท้องถิ่น

รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง 3 คัน ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ในเขตพื้นที่ 12 อำเภอเมืองฯ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พ.ค.64 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง หรือยักษ์เขียว จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ กรมการปกครองอำเภอเมืองฯ ลงพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลแพรกษาใหม่ และหมุ่ 6 ตำบลแพรกษาเก่า อำเภอเมือง สมุทรปราการ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด ตามเส้นทางหลัก ถนนแพรกษา ถนนตำหรุ-คลองเก้า ตลอดจน พื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ตลาดนัด และพื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากพักอาศัยอยู่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสกัดและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เขต 12 อำเภอเมืองฯ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม โดยเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลแรกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*