สังคมท้องถิ่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์”

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%88

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” จำนวน 10 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ “เครื่องอ๊อกซิเจน ไฮ โฟลว์” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลว เพื่อเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อ “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” จำนวน 480 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด–19 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 122 โรงพยาบาล ใน 56 จังหวัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*