สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองฯ นำชุดธารน้ำใจ กาชาดร่วมใจ สู้ภัย COVID-19 มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3

อำเภอเมืองฯ นำชุดธารน้ำใจ กาชาดร่วมใจ สู้ภัย COVID-19 มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่แพรกษา จำนวน 155 ชุด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 พ.ค. 64 ที่ ร้านกาแฟ MCoffee ตำบลแพรกา อำเภอเมือง สมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองฯ และนายกวิน สายวาณิชย์ ปลัดอำเภอฯ เป็นตัวแทนนายอำเภอเมือง สมุทรปราการ นำชุดธารน้ำใจ กาชาดร่วมใจ สู้ภัย COVID-19 จำนวน 155 ชุด มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแพรกาษา ร่วมกับ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 สมุทรปราการ และนางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา โดยมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ การมอบชุดธารน้ำใจ ในครั้งนี้ นอกจากบริเวณ ร้านกาแฟ MCoffee py’แล้ว ยังแบ่งจุดมอบออกเป็นอีก 6 จุด ประกอบไปด้วย จุดแรก บริเวณหมู่บ้าน เดอะทรัสต์ทาวน์โฮม จุดที่ 2 บริษัท Right Tunnelling หมู่ 6 ตำบลแพรกษา จุดที่ 3 ชุมชนเอื้ออาทรฯ 3 จุดที่ 4 ชุมชนพฤกษา 28/1 จุดที่ 5 ชุมชนพูนทรัพย์ และจุดที่ 6 ชุมชนรุ่งทวี โดยนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ประสานไปยัง จากกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางนงรัตน์ คงเกษม และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส โดยนางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เพื่อนำชุดธารน้ำใจ มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแพรกาษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*