สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ สมาชิกสภา อบจ. เขต 9 อ.เมืองฯ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84-3

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ สมาชิกสภา อบจ. เขต 9 อ.เมืองฯ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปากน้ำ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 พ.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ นายชัย ชัยพัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 9 อ.เมืองฯ นำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ขนาด 8,000 ลิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากน้ำ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ตามเส้นทางหลัก และซอยย่อย เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, และหมู่ที่ 10 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ

ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี สท.อังนรา อินแพง สท.ชวโรจน์ รอดไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากน้ำ และทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้อง ประชาชน เคร่งครัดมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*