ท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปล่อยขบวนรถ ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84-4

อบจ.สมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปล่อยขบวนรถ ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่เทศบาลบางเมือง 3 เส้นทาง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 15 พ.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลบางเมือง ปล่อยขบวนรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง หรือ รถยักเขียว ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 3 คัน รถน้ำ เทศบาลตำบลบางเมือง จำนวน 2 คัน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเทศบาลตำบลบางเมือง ลงพื้นที่ ตำบลบางเมือง และตำบลบางเมืองใหม่ ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ตามเส้นทางหลัก และซอยย่อย
โดยแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ถนน ร.พ.ช., ทิพวัล, ศรีบุญเรือง, คุ้มทองวิลล่า, ทวีทอง 1, อุดมเดช, ทวีทอง 5, บุญศิริ, เอื้ออาทรพร้อมมิตร, นารถสุนทร, ศิริสุข, ศาลาชล่าทอง, นภาศิริ, นฤมลศิริ, ทองวิวัฒน์, เด่นชัย และราชศุภนิมิต เส้นทางที่ 2 ได้แก่ อยู่สุข/ร่มเย็นนิเวศน์, รพ.เปาโล, ที่ดินทอง 3, เส้นศรีนครินทร์, บางเมืองแลนด์เฮ้าส์, ศุภาวัลย์, หมอเสนอ, อัศวนนท์, เพ็นโก้วิล, ชานสมุทร, ศรีเพชรการเคหะ, เปรมฤทัย, เรวัติ, ธนาภิรมย์ศรีนครินทร์ และนาภิรมย์ โลตัส เส้นทางที่ 3 ได้แก่ เฟื่องฟ้า, อาสาพัฒนาเทพารักษ์, เทพารักษ์วิลล่า, ธัญญารมย์, ภัทรนิเวศน์, ศรีสมิตร, ร่มโพธิ์, หมู่บ้านทหารเรือ, ชวาล และเส้นทางถนนเทพารักษ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้การสนับสนุนโดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายเลิศชาย ยั่งยืน เลขานุการนายก นายพิษณุวัส คำงาม นายมานะชัย หัสมาฆะ นายสมศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ทีมงานรถประชาสัมพันธ์ และสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*