ท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ส่งรถแอร์บัสขนาด 400 ลิตร และเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้า ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทรีเรีย

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ส่งรถแอร์บัสขนาด 400 ลิตร และเจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้า ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทรีเรีย ภายในชุมชนโดยรอบเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564

เทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ส่งรถแอร์บัส หรือรถตัวหนอนพ่นไอน้ำ ขนาด 400 ลิตร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทรีเรีย ภายในชุมชนท้ายบ้าน ซอย 2 ถึงซอย 8 ตลอดจน ชุมชนนารถสุนทร ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนหมู่บ้านนครทอง ชุมชนหัวน้ำวน คลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก คลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก และชุมชนสายลวด ซอย.12 ซอย 5 และซอย 8 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2564

โดยมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมด้วย กลุ่ม อสม.เทศบาลนครสมุทรปราการ รับประสานในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของภาครัฐ สำหร้บผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่อายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคอ้วน) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์จากกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสมุทรปราการ โดยในแต่ละวัน จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ สลับผลัดเปลี่ยนกันลงพื้นที่ เพื่อถือโอกาสเยี่ยมเยียนประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*