สังคมท้องถิ่น

พิม อัศวเหม ได้รับการร้องขอรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย มายัง Page Facebook : พิม อัศวเหม จึงขอเป็นสื่อกลางประสานงาน

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad

พิม อัศวเหม ได้รับการร้องขอรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย มายัง Page Facebook : พิม อัศวเหม จึงขอเป็นสื่อกลางประสานงาน ร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.ทั่วทั้งจังหวัด ร่วมลงพื้นที่

วันที่ 17 พ.ค. 64 นส.พิม อัศวเหม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เขต 1 อ.พระสมุทรเจดีย์ ได้รับการ ร้องขอรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ภายในชุมชน หมู่บ้านพฤกษา 85 และหมูบ้านดีไลท์ อำเภอบางพลี ทาง Page Facebook : พิม อัศวเหม หลังจากที่ได้ประกาศ เจตนารมณ์ขอเป็นสื่อกลางของการประสานงานความช่วยเหลือ ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มอบหมายให้ สจ.บัว วลัยพร บานแย้ม เลขานุการสภา อบจ.สมุทรปราการ และ สจ.ปั๊บ กฤตภาส แตงสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นำรถยักษ์เขียว และเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่อำเภอบางพลี ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ให้แก่พี่น้องในชุมชน หมู่บ้านพฤกษา 85 และ หมู่บ้านดีไลท์

โดยได้รับการสนับสนุน น้ำยาวิน ดีซี น้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย และเจ้าหน้าที่ รถประชาสัมพันธ์ จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ ให้ความรู้และความเข้าใจการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้ง รณรงค์ให้ประชาชน ลงทะเบียนจองรับวัคซีน ผังการลงทะเบียนผ่าน Application หมอชนะ หรือติดต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลีใหญ่ ท่านใดที่ติดขัดปัญหาด้านการลงทะเบียนจองรับวัคซีน ไม่สะดวกในการเดินทางสามารถประสานได้ที่ คุณเป้-ดีไลท์ 081-496-5526 เราจะดูแลและ ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผลงานรวดเร็ว สมาชิกสภา.อบจ.สมุทรปราการ ถึงกัน ประชาชนอุ่นใจ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*