ท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ ส่งรถพ่นไอน้ำแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองตะเค็ด

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-2

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ ส่งรถพ่นไอน้ำแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ส่งรถพ่นไอน้ำแรงดันสูง ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนหมู่บ้านคาซ่า ซิตี้ ชุมชนซอยนิทราสวรรค์ ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก คลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ ตลอดจน ชุมชนพรสวรรค์คอนโด ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้การสนับสนุน จากนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย สท. อัษฎา ชื่นพิศาล, สท. อำนาจ บุญบารมี, สท.วิทูล เรืองเอี่ยม ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ท้ายบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รณรงค์และเชิญชวนประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเบื้องต้นในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไปและกลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการฉีดในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*