ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2

ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 26

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 พ.ค.64 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ ณ ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ โดยจังหวัดสมุทรปราการมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 457 ราย แบ่งเป็นพื้นที่ อ.เมือง 357 ราย อ.บางพลี 15 ราย อ.พระประแดง 40 ราย อ.พระสมุทรเจดีย์ 3 ราย อ.บางบ่อ 3 ราย และ อ.บางเสาธง 9 ราย รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 30 ราย เสียชีวิต 1 ราย ชายไทย 72 ปี ประวัติเสี่ยง เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคประจำตัว ไตเรื้อรังที่อยู่ขณะป่วย ต.บางกอบัว อ.พระประแดง สมุทรปราการ

นอกจากนั้น ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทปรการ ยังกล่าวถึงคัสเตอร์โรงงานแห่งหนึ่งในเขต อำเภอเมืองสมุทร และได้ทำการตรวจเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อนำมารักษาตัว ซึ่งจากตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อ ในเขตอำเภอเมือง 357 นั้น ได้นำผู้ติดเชื้อไปรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อย ในส่วน ข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 317 เตียง คงเหลือ 55 เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel) 944 เตียง คงเหลือ 347 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ206 เตียง คงเหลือ 40 เตียง (ไม่มี Hospitel) โรงพยาบาลเอกชน 1,134 เตียง คงเหลือ 99 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง 1,109 เตียง คงเหลือ 399 เตียง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*