สังคมท้องถิ่น

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ 3 องค์กร มอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-3

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ 3 องค์กร มอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 พ.ค.64 ที่บริเวณหน้าอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์, บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (น้ำมันพืช ตรากุ๊ก) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์ ผู้แทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์, นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด, นายสุนทร ปานแสงทอง, นายพิริยะ โตสกุลวงศ์, นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับเงินสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ที่หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประสานงานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนข้างต้น นำมามอบให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการในวันนี้ ประกอบด้วย 1. รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 1 คัน 2. เครื่องช่วยหายใจ (MINI EMERGENCY VENTILATOR) ผลิตโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 2 เครื่อง 3. ชุด PAPR (ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์) ผลิตโดย มูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ชุด 4. ผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ตรากุ๊ก สนับสนุนเงิน 1,000,000 บาท สำหรับ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และน้ำมันถั่วเหลือง ตรากุ๊ก 20 ลัง และ 5. ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ ชนิดน้ำ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน, ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน, ขนาด 1 ลิตร จำนวน 60 ขวด และขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 100 ขวด ตลอดจน เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร 100 ขวด, ขนาดหลอดบีบ จำนวน 336 หลอด และหน้ากากอนามัย ชนิด 3 ชั้น จำนวน 4,000 ชิ้น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

โดยนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวขอบคุณ ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ได้มอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้กับทางหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำมาใช้ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวสมุทรปราการมากที่สุด จึงได้นำมาส่งมอบต่อให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการในวันนี้ และต้องขอบคุณน้ำมันพืช ตรากุ๊ก กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มาร่วมมอบเงินสนับสนุนและวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้การรักษาผู้ติดเชื้อ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินงาน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของจังหวัดสมุทรปราการ ลดน้อยลงและกลับสู่ภาวะปกติ เพื่อลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*