สังคมท้องถิ่น

บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำโครงการ “โครงการมิตรสิบรถปันสุข”

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%9a-%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87-%e0%b8%88-3

เมื่อวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำโครงการ “โครงการมิตรสิบรถปันสุข” เพื่อแบ่งปันถุงปันสุขให้กับพี่น้องชาวรถแท็กซี่และประชาชนที่สัญจรไปมาหน้าบริษัทสำนักงานใหญ่ โครงการในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้านเครื่องอุปโภคบริโภค และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้จัดทำ โครงการมิตรสิบแบ่งปันเพื่อนักรบเสื้อขาว นำทีมโดยคุณณัชชา ยงค์สงวนชัย รองประธานและทีมงานบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ ได้แก่ แอลกอฮอล์ ชุดปลอดเชื้อ และถุงมือหมอ เพื่อนำไปใช้กับโรงพยาบาลสนาม

ทางบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้บริหารสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และผู้ที่นำสิ่งของมาช่วยเหลือทีมงานนักรบเสื้อขาว เนื่องจากปัจจุบันยังมีการแพร่เชื้อตามสถานที่ต่างๆ บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสบความสุข และฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*