ทันข่าว

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงเกิน 200 ขณะที่นายอำเภอนำทีมตรวจเชิงรุกแหล่งพักแรงงานคลัสเตอร์ใหญ่

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19ในจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ยอดยังสูงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 221 ราย และเสียชีวิต 3 ราย โดยวันนี้ 28 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ กำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ กว่า 100 นาย เข้าทำการตรวจเชิงรุกแรงงาน ที่พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดเจริญสินธานี สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จำนวน 9 อาคาร มีผู้พักอาศัยทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวกว่า 8,000 คน และมีการปิดป้ายประกาศห้ามเข้าออกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตและหามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดสมุทรปราการ

โดยในวันนี้ได้ทำการตรวจเชิงรุกผู้พักอาศัยทั้งหมด 4 อาคารเป็นชุดแรก คืออาคาร B-2 / อาคาร D-2 ถึงอาคาร D-4 ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ทั้ง 4 อาคาร จำนวน 2 พันคน และส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในโรงงานอาคารทะเลบรรจุกระป๋อง ภายใน ซอย 3 C นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่มีการตรวจพบว่ามีคนงานติดเชื้อโควิด 19 หลายร้อยคน ส่วนทีเหลืออีก 5 อาคารจะเร่งดำเนินการตรวจเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน โดยได้ทำการปิดที่ละอาคารให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่บนอาคารแต่ละชั้นลงมาตรวจหาเชื้อที่ละอาคาร เพื่อป้องกันการแออัด

โดยนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ได้สั่งการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าทำการตรวจเชิงรุกแหล่งที่พักคนงานที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากผู้ทำงานในโรงงาน 3 แห่ง ประกอบด้วยโรงงาน อาร์เอส แคนเนอรี่ โรงงานเซ้าท์อีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง และโรงงานสยามพัฒน์พันธุ์ ซึ่งมียอดพนักงานทั้ง 3 โรงงานนี้ประมาณ 4 พันคน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จากจำนวนคนงาน 4 พันคนของ 3 โรงงานนี้ได้ตรวจพบว่ามีคนงานติดเชื้อประมาณ 800 คน ซึ่งถือว่าเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุด ในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้ง 800 คนนี้กระจายกันพักอาศัยอยู่ในคอนโด 3 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ประกอบด้วยเจริญสินธานีคอนโด บางปูนครคอนโด และพรสวรรค์คอนโด หลังจากทีได้มีการนำผู้ป่วยติดเชื้อ 800 คน เข้ารักษาตัวในระบบของการรักษาแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อและสัมผัสใกล้ชิดจำนวน 400 คน ได้นำเข้าแอลคิวของจังหวัดที่โรงแรมเฌอ ซึ่งอยู่ในย่านอำเภอบางบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ท่านได้สั่งการณ์ให้มีการตรวจเชิงรุกสวอปผู้พักอาศัยอยู่ภายในโครงการเจริญสินธานีคอนโด ทั้งหมดที่มีอยู่ 9 อาคาร ซึ่งมีผู้พักอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 8,000 คนเราจะเร่งทำการตรวจสวอปตรวจหาเชื้อจากผู้พักอาศัยอยู่ในคอนแห่งนี้ที่มีอยู่ทั้งหมด 8,000 คน ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วัน เพื่อเป็นการจำกัดวงของเชื้อเป็นการคัดแยกคนที่ติดเชื้อออกให้เร็วที่สุด นำไปเข้าระบบการรักษา นอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้สั่งการณ์ให้หยุดเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นข้อกฎหมายที่ทาง ศบค.ใหญ่ระดับชาติได้สั่งการณ์กำชับมา ฉะนั้นห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออก ทุกคนที่จะเข้าออกโครงการทั้ง 3 แห่งนี้จะต้องเข้ารับการตรวจสวอป

นอกจากนี้ยังมีการตรวจพบว่ามีคนงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโลหะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูอีกจำนวน 185 คน จึงอยากจะฝากไปถึงผู้ที่ทำงานให้โรงงานมีโอกาสัมผัสใกล้ชิดกับคนมาก ๆ และต้องอยู่ด้วยกันในโรงงาน เมื่อกลับมาที่พักทั้งแคมป์คนงานหรือคอนโด และการทำงานในแผนกเดียวกันก็ดีมันใกล้ชิดมาก ๆ จึงอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการโรงงานหรือบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ท่านต้องดำเนินตามมาตรการนิวนอมอลอย่างเข็มงวดสูงสุด เพื่อที่จะได้ช่วยกันลดโอกาสความเสี่ยงของการติดเชื้อ เมื่อทราบว่าคนงานในโรงงานเกิดการติดเชื้อ จะต้องรีบแจ้งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ส่งหน่วยงานเข้ามาตรวจค้นหาเชิงรุกเพื่อค้นหาตัวคนที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุดและคัดแยกออกให้เร็วที่สุดเพื่อเป็นการจำกัดวงให้เร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้คลัสเตอร์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการมีจำนวนประชากรทั้งหมดในฐานทะเบียนราษฎร์อยู่ประมาณ 550,000 คน และครึ่งหนึ่งของของจำนวนประชากรในฐานทะเบียนราษฎร์ทำงานอยู่ในโรงงาน เพราะฉะนั้นความหนาแน่นของพื้นที่กับจำนวนประชากรรเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วถึงว่าเป็นอำเภอที่มีความหนาแน่นของจำนวนประชากรสูงมาก ๆ ทำให้ในกลุ่มโรงงานเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*