สังคมท้องถิ่น

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ดูแลต่อเนื่อง ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เคลื่อนที่ คัดกรองเชิงรุก COVID-19 พื้นที่ ตลาดกลางค้าส่งสำโรง

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ดูแลต่อเนื่อง ส่งมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เคลื่อนที่ คัดกรองเชิงรุก COVID-19 พื้นที่ ตลาดกลางค้าส่งสำโรง และตลาดใหม่สำโรง

วันที่ 27 พ.ค.64 เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ส่งมอบ “รถจัดเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” เคลื่อนที่ หรือรถติดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ให้กับทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ออกไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ ในการเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” และค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก ซึ่งเป็นงบประมาณส่วนตัว

โดยวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2564 ทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” ลงพื้นที่ ตลาดกลางค้าส่งสำโรง และตลาดใหม่สำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการประชาชน ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยทำการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย เคลื่อนที่ ให้กับผู้ประกอบการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รปภ.พ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว และกลุ่มวินรถ ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูงจากกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อภายในตลาดกลางค้าส่งสำโรง และตลาดใหม่สำโรง ทั้งนี้ เพื่อเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อแบบเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ห่างไกลโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*