ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-10

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามการสอบสวนโรค Active Case finding (ACF) พื้นที่โครงการเจริญสินธานี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันนี้ (31 พ.ค.64) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการ Active Case finding (ACF)โครงการเจริญสินธานี ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ คัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อนำไปทำการรักษา ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เก็บข้อมูล จัดทำทะเบียนและดำเนินการตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าว และได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจ Active Case finding (ACF) ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบถ้วนของจำนวนผู้พักอาศัยทั้งหมดซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander : IC) และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก นำ “รถจัดเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย” เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ที่ได้รับมอบจาก เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มาทำการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครองในพื้นที่ กอ.รมน. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จากกรณีที่มีผู้พักอาศัยในโครงการเจริญสินธานี สุขมวิท ตำบลบางปูใหม่ ติดเชื้อมาจากคัสเตอร์สถานที่ทำงานในโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงทำให้ผู้ให้บริการที่พักอาศัย เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไม่ให้กระจายเป็นวงกว้าง จึงได้ประสานงานมากับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เข้าตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อภายในโครงการฯ โดยมีการตรวจคัดกรองทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา คือวันที่ 19 พ.ค.64 และ วันที่ 28 พ.ค.64 มีผู้รับการตรวจทั้งสิ้น 1,317 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 153 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่พักอาศัยในโครงการฯ 145 ราย และบุคคลภายนอก อีก 7 ราย โดยจะดำเนินการตรวจหาเชิงรุกต่อให้แล้วเสร็จทั้งหมดเพื่อที่จะนำผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*