ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-11

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 29

วันที่ 31 พ.ค.64 ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 7,019 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 5,418 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 1,601 ราย)

จังหวัดสมุทรปราการ ยังพบผู้ติดเชื้อซึ่งเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องดำเนินงานค้นหาเชิงรุกในชุมชนและพื้นที่เสี่ยง เพื่อยับยั้งและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด การ์ดไม่ตก รักษาสุขภาพโดยหมั่นสังเกตอาการตนเอง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือ และลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 และจากประกาศของ ศบค. มีการหยุดให้บริการจองฉีดวัคซีนโควิดในระบบหมอพร้อมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้น ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนโดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลภาครัฐและทางเว็ปไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคที่ทำการนัดหมายไว้แล้วสามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ตามกำหนดเดิม โดยระบบหมอพร้อมยังคงใช้งานในการแสดงข้อมูลหลังการฉีดวัคซีนแจ้งนัดหมายในการฉีดเข็มที่ 2 และการเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*