สังคมท้องถิ่น

รองประธานกรรมการ บจก.ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป นำคณะผู้ประกอบการ ผู้พิพากษาฯ และสมาคมชาวใต้ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%a2

รองประธานกรรมการ บจก.ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป นำคณะผู้ประกอบการ ผู้พิพากษาฯ และสมาคมชาวใต้ ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลบางพลี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.64 ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ รองประธานกรรมการ บจก. ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป พร้อมด้วย ดร.กัญญา ประยูรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เจแอนด์เค อินเตอร์เนเชอรัล, ดร.สุพรรณา มีนิล ผู้บริหาร เอ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่น เฮอร์บัลโซป จำกัด นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง นายชาญณรงค์ รมย์ทอง กรรมการผู้จัดการบริษัท pcs world international กรรมการบริหาร สมาคมชาวใต้สมุทรปราการ และตัวแทน มูลนิธิ ตามรอยบาทพระศาสดา ร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลบางพลี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลี เป็นตัวแทนรับมอบ

ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ รองประธานกรรมการ บจก. ปิยะซันต์ อินเตอร์กรุ๊ป ได้กล่าว ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอรับการรักษาพยาบาล ส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จึงร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้พิพากษาฯ และสมาคมชาวใต้ นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบไปด้วย เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท เครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 22,000 บาท แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 1,000 ขวด มูลค่า 70,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลบางพลี สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมมูค่าทั้งสิ้น 492,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*