สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำชุมชนบ้านคลองหลวง 2 เข้าชิงชนะเลิศการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-6-%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำชุมชนบ้านคลองหลวง 2 เข้าชิงชนะเลิศการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 มิ.ย.64 ที่ศาลาทองเหลือ วัดโสธรนิมิตต์ หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 จำนวน 8 ท่าน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและองค์ประกอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) บ้านคลองหลวง 2 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันและความเสี่ยงในการติดเชื้อเชื้อไวรัส (COVID-19) ในพื้นที่จึงขอปรับรูปแบบการพิจารณาจากการลงพื้นที่หมู่บ้าน เป็นรูปแบบที่ให้ตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้าน นำเสนอผลงานเป็น Powerpoint แก่คณะกรรมการฯ โดยมี ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ ฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวนำเสนอแผนปัฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามแนวทาง “บวร” (บ้าน วัด หน่วยงานราชการ ) การปกป้องเทิดทูลสถาบันหลักของชาติ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ผ่านกลไกลและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การไก่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาก ตลอดจน การบริหารกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน และการบังคับใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 ได้รับทราบ

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบไปด้วย นายพนม เกตุนคร ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ปลัดสุรพงษ์ คงโรจน์ ปลัดประจำตำบลฯ นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู นายสมศักดิ์ คล้ายศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู กำนันตึ๊ง ไพบูณร์ พินเที่ยง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการ กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ ต่างเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในครั้งนี้ด้วย โดยมี ผู้ใหญ่ วรเมศฐ์ วรชาติรัฐศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.สำโรงเหนือ เป็นพิธีกรดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน จากพระครูโกศลพัฒนากร (สุวิชชา ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*