สังคมท้องถิ่น

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-4

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ประสานความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย ป้องกัน โควิด-19 ในเขตพื้นที่วัดชัยมงคล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.64 นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ มีความห่วงใยพระภิกษุสงฆ์ และผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม ภายในวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ระลอกใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ยังน่าเป็นห่วง โดยวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ เพิ่ม 491 ราย พบในพื้นที่ 459 ราย เป็นพื้นที่อำเภอเมือง 133 ราย พระประแดง 17 ราย บางพลี 210 ราย พระสมุทรเจดีย์ 31 ราย บางเสาธง 58 ราย บางบ่อ 10 ราย และรับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 32 ราย ยืนยันผู้ป่วยสะสม 9,520 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสกัดและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุม จึงประสานความร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลนครสมุทรปราการ ภายใต้การนำของนางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big Cleaning ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรีย ป้องกัน โควิด-19 ภายในวัดต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ จำนวน 5 วัด ประกอบไปด้วย วัดชัยมงคล วัดในสองวิหาร วัดพิชัยสงคราม วัดกลางวรวิหาร และวัดมหาวงษ์ ตลอดจน มัสยิดอัล-เอี๊ยะซาน ตลาดบางฆ้อง และตลาดวิบูลย์ศรี

โดยมี นายสหัส ตู้จินดา รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายสมัคร ใจเอ็นดู ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทัพ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสมุทรปราการ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมอุปกรณ์ ลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทางเดิน และลุยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณโดยรอบวัดชัยมงคล เป็นวัดแรก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัย ให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์ และผู้ถือศีลปฎิบัติธรรม วัดชัยมงคล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*