ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-12

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ 11 มิ.ย.64 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564) 173 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 159 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 14 ราย) ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 9,902 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 7,998 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 1,904 ราย) รักษาหายแล้ว 7,273 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,521 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 108 ราย ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 94,953 ราย ตรวจพบเชื้อ 4,810 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก 107,685 ราย ตรวจพบเชื้อ 3,188 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 216 คน ครบกำหนดกักตัว 194 คน และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 96 คน ครบกำหนดกักตัว 91 คน โรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี สมุทรปราการ) มีผู้เข้ารับการรักษา 1,249 ราย ครบกำหนดออกจากหอผู้ป่วย 2,261 ราย

ในส่วนการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ รอบวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2564 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 มาทั้งสิ้น 72,000 โดส โดยแบ่งเป็นแอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 45,000 โดส และซิโนแวค จำนวน 27,000 โดส โดยมีผู้จองผ่านช่องทางหมอพร้อม 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 50,253 คน จะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกคน ส่วนวัคซีนโควิด 19 ที่เหลือได้ดำเนินการกระจายไปยังจุดฉีดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อฉีดให้กับประชาชนตามการจัดลำดับของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เช่นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน ตลาด ห้างสรรพสินค้า กรมขนส่ง สถานประกอบการและโรงงาน เป็นต้น มีการกำหนดจุดฉีดวัคซีนในทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น 26 จุด โดยในวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2564 ได้ทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว จำนวน 57,198 โดส และจะดำเนินการฉีดได้ครบถ้วนในวันที่ 20 มิถุนายน 2564
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 99,865 คน ขณะนี้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านทุกช่องทาง จำนวน 650,068 คน ซึ่งจะได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*