สังคมท้องถิ่น

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรวิธีสวมและถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-3

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 มิ.ย.64 ที่ห้องประชุมปากน้ำ ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องของการสวมใส่ชุดและถอดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ชีพ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ กู้ภัย ซึ่งจำเป็นต้องสวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องของการสวมใส่และการถอดชุด PPE การสวมและถอดแว่นตา การสวมและถอดหน้ากาก N95 การสวมและถอดถุงมือ รองเท้า การสวมและถอดกระบังป้องกันหน้า และผ้าพลาสติกกันเชื้อโรคด้านนอก เป็นต้น จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ ไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องช่วยเหลือและรักษาคนไข้นั้น มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย PPE ซึ่งก็คือ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*