สังคมท้องถิ่น

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ประสานความร่วมมือกับ อบจ. และเทศบาลนครฯ ส่งมอบครุภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับวัด มัสยิด

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a7

เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ ประสานความร่วมมือกับ อบจ. และเทศบาลนครฯ ส่งมอบครุภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับวัด มัสยิด และชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ

วันที่ 12 มิ.ย. 64 สจ.ฝ้าย-วริศรา มีชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองฯ พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และทีมงานจิตอาสา กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่เดินหน้ามอบครุภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ เช่น แอลกอฮอล์, น้ำยาฆ่าเชื้อ, หน้ากากอนามัย ให้กับ พระภิกษุสงฆ์ มัสยิด และชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ ประกอบไปด้วย วัดมหาวงษ์ วัดกลางบ้านใหม่ หมู่บ้านบุษบา หมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนซอยโบราณ ชุมชนโค้งจระเข้ ชุมชนโรงนมมะลิ ชุมชนซอยนารถสุนทร ชุมชนนาวี ร.ร.นายเรือ ชุมชนกองรักษาการณ์ ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ ชุมชนอักษรลักษณ์ หมู่บ้านร่มเย็น ชุมชนตรอกถ่าน ชุมชนแสนสุข ชุมชนนาคทิมทอง ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทรา และชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก

ด้วยความรักและห่วงใยจาก เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมให้การสนับสนุน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*