ท้องถิ่น

เทศบาลนครเร่งรื้อถอนต้นไทรใหญ่ร้อยปี ล้มขวางทางน้ำและบ้านเรือนประชาชน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89

วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ รองนายกเทศมนตรีฯ, ส.ท.อำนาจ บุญบารมี, ส.ท.วิทูล เรืองเอี่ยม, ส.ท.อัษฎา ชื่นพิศาล, ส.ท.สมชาย พิบูลย์นุรักษ์, ส.ท.วุฒิชัย ทิพย์สงเคราะห์, ส.ท.ปนัดดา เต่าทอง, ผอ.สุริยะมงคล ศรีสุระ และเจ้าหน้าที่สำนักช่างเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก เพื่อทำการตัด-รื้อถอน-เคลื่อนย้าย ต้นไทรขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี ที่หักโค่นลงมาใกล้เคียงบ้านเรือนประชาชน โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ณ จุดเกิดเหตุ ถือเป็นงานยาก เพราะทางเข้าออกชุมชน เป็นเพียงทางเดินขนาดเล็ก มีเพียงรถจักรยานยนต์ ที่ผ่านได้ โดยทางเทศบาลนครสมุทรปราการ ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือหนักโป๊ะบรรทุกรถแม็คโคร เข้าทำงานฝั่งคลอง เพื่อทำการตัด-รื้อถอน-เคลื่อนย้าย กิ่งต้นไทรขนาดใหญ่ ออกเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ โดยเทศบาลนครขีดเส้นภารกิจ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ ปรับพื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยส่งทีมสมาชิกสภาฯ คอยติดตาม ปัญหา อุปสรรค ของการทำงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่บริเวณคลองตะเค็ตฝั่งตะวันตก แห่งนี้ ปัจจุบันไม่ได้มีการใช้งานสัญจรของประชาชนแล้ว มีเพียงเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เข้าดำเนินการเก็บขยะทำความสะอาดเท่านั้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*