สังคมท้องถิ่น

เปิดแล้ววันแรก หน่วยบริการ“ศูนย์ฉีดวัคซีน ปากน้ำ” ภายใต้การสนับสนุนสถานที่และเครื่องมือที่ทันสมัย

%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4

เปิดแล้ววันแรก หน่วยบริการ“ศูนย์ฉีดวัคซีน ปากน้ำ” ภายใต้การสนับสนุนสถานที่และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 19 มิ.ย.64 ที่หน่วยบริการ “ศูนย์ฉีดวัคซีน ปากน้ำ” ชั้น 1 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสุนทร ปานแสงทอง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นางสาวพิม อัศวเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมุทรปราการ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุติสภา ตลอดจน สมาชิกสภา อบจ. และสมาชิกเทศบาลนครสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ “ศูนย์ฉีดวัคซีน ปากน้ำ” โดยมีประชาชนกที่เดินทางมาฉีดวัคซีนในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

สำหรับ “ศูนย์ฉีดวัคซีน ปากน้ำ” เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดงที่สนับสนุนแพทย์ และบุคลากรมาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการฉีดวัคซีนตามที่แพทย์ต้องการ สำหรับวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชนทั้งวัคซีน Sinovac และ Astra Zeneca ตามที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมาจากระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ทีมเจ้าหน้าที่ได้จัดคิว และขั้นตอนต่างๆ ตามระบบของโรงพยาบาล จึงสามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยกำหนดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบหมอพร้อม ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 08.00 น.-13.00 น.รวมจำนวน 500 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*