สังคมท้องถิ่น

กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมผนึกกำลังดูแลผู้ป่วย COVID-19

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวีระพงษ์ ประสาทศิลปิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและผ้าห่ม ENGY เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 แพ็ค และผ้าห่ม ENGY จำนวน 75 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมีนายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. จำนวน 150 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 150 แพ็ค และผ้าห่ม ENGY จำนวน 150 ผืน ให้กับโรงพยาบาลสนามรวมใจสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ศูนย์สมุทรปราการ โดยมีนางจงจิตร รัยมธุรพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ลงพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้กักตัวในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*