ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้วว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1

ผู้วว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 40

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 15,922 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 13,198 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 2,724 ราย) รักษาหายแล้ว 12,936 ราย กำลังรักษาอยู่ 2,830 ราย เสียชีวิตสะสม 156 ราย

ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 267,100 คน ขณะนี้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านทุกช่องทาง จำนวน 911,596๖ คน ซึ่งจะได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ฉบับที่ 9 โดยมีข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง หยุดงานก่อสร้าง ห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้เปิดดำเนินการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลส์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โรงแรม ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุมหรือที่สถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ โดยให้งดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่ายี่สิบคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*