สังคมท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 มิ.ย.64 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ และ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรปราการ นำอาสาสมัครกาชาดร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สามารถฉีดวัคซีนได้วันละประมาณ 300 โดสต่อวัน โดยดำเนินการได้ครบวงจรตั้งแต่เตรียมระบบให้วัคซีนที่ปลอดภัยครบถ้วน จนถึงการดูแลและสังเกตอาการของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยมี นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ให้การต้อนรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน ให้เกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรค ลดโอกาสการเสียชีวิต ตลอดจนลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางมาฉีดวัคซีน

ทั้งนี้มีเป้าหมายให้บริการฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากร ซึ่งจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัดสมุทรปราการ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้ ซึ่งวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรง ลดการเสียชีวิต ดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนยังคงป้องกันตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการ New Normal : DMHTTA เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19 เว้นระยะห่าง สวม Mask ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแออัด เคร่งครัดไทยชนะ หมอชนะ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*