สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและผ้าห่ม ENGY เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย แดงฉ่ำ หัวหน้าแผนกสุขภาพอนามัยโรงไฟฟ้าพระนครใต้ และนางสาวอรอนงค์ วิศิษฐ์โสภา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมคณะทำงานโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำดื่มและผ้าห่ม ENGY เพื่อสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 600 ขวด และผ้าห่ม ENGY จำนวน 30 ผืน ให้กับโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ โดยมีคุณจิณณากาญจน์ นาดี หัวหน้าบริหารโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ เป็นผู้รับมมอบ จากนั้นได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 600 ขวด และผ้าห่ม ENGY จำนวน 30 ผืน ให้กับโรงพยาบาลบางจาก โดยมีคุณดวงเดือน เรืองหิรัญ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลบางจาก เป็นผู้รับมอบ และยังได้ส่งมอบถุงยังชีพ น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 ถุง น้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 600 ขวด และผ้าห่ม ENGY จำนวน 30 ผืน ให้กับสถาบันราชประชาสมาสัย โดยมีคุณนิยม ไกรปุย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคุณอรอนงค์ น้อยเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้ลงพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยและผู้กักตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อลดภาระการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*