สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ภายในบริษัท พี.วาย.ฟู้ด จำกัด

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-9

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 ก.ค.64 นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ รหัส บัวหลวง 401– 404 พร้อมด้วย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ รหัส บัวหลวง 301-302 และ303 นำรถหน่วยบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยใต้ 42-00 ที่ติดตั้งอุปกรณ์หัวฉีด และถังใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ ขนาด 1000 ลิตร ลงพื้นที่ หมู่ 7 ซ.วิทยุการบิน ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ภายใน บริษัท พี วาย.ฟู้ด จำกัด ผู้ผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ตราโอชา ตามที่คณะผู้บริหาร ของบริษัท พี วาย.ฟู้ด จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิด คลัสเตอร์ โควิด ภายในสถานประกอบการ รวมทั้ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัย ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท พี วาย.ฟู้ด จำกัด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*