สังคมท้องถิ่น

สำนักงานอัยการสูงสุดห่วงใย ปชช. กรณีโรงงานระเบิดที่กิ่งแก้ว

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b9%88

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564 นายเกรียงศักดิ์ รอดประชา อัยการจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ และนายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สฝผช.และคณะอัยการ ลงพื้นที่ สภ.บางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและความเสียหายจากเหตุโรงงานระเบิดที่กิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ กับตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ปชช.ทยอยมาแจ้งความร้องทุกข์ ที สภ.บางแก้ว เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด โดย สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครอง

สิทธิ์ฯ สมุทรปราการ จะไปให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ปชช.ที่ อบต.บางพลีใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่พักพิงแก่ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบและอพยพออกมาจากบ้านพักในบริเวณที่เกิดเหตุชั่วคราวต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*