สังคมท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทุกท่าน ด้วยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น.

โดยจะมีผู้ประกันตนเข้ารับวัคซีน จำนวน 1,300 คน ต่อวัน ซึ่งมีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง จุดที่ 3 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อำเภอบางเสาธง สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ จุดที่ 4 บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (ตลาดทิพย์นิมิตร) อำเภอบางพลี สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางพลี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*