สังคมท้องถิ่น

อัยการบูรณาการความช่วยเหลือแก่ประชาชนกรณี เพลิงไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว โดยสำนักงานอัยการสูงสุด

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.2564 เวลา 10.00 น สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ อบต.บางพลีใหญ่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความช่วยเหลือทาง ก.ม.แก่ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่กิ่งแก้ว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดสมุทรปราการ, สภ.บางแก้ว. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สป.และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัด สป. ณ.อาคาร อบต.บางพลีใหญ่ หลังเก่า ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยได้รับความสนใจจาก ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว และพักพิงชั่วคราวภายใน อาคาร อบต.บางพลีหลังเก่า เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก ในรูปแบบ new normal วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง และการถามคำถามจะเป็นรูปแบบ เขียนคำถามใส่กระดาษ โดยมี นายณรงค์ ศรีระสันต์ อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย, นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายและ ดร.พัชรางส์ุ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ฯ สป. ร่วมให้ความรู้และความช่วยเหลือแก่ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมี นาย
ฉะโอด รุ่งเรือง
เป็นประธานพิธีและให้การต้อนรับ

คำถามส่วนใหญ่ : จะเป็น บ้านเรือน รถยนต์ ได้รับความเสียหายจะทำอย่างไร

  • ขาดรายได้ จะทำอย่างไร
  • เข้าไปไม่ได้ และไปทำงานไม่ได้จะทำอย่างไร
  • แจ้งความที่ไหน ต้องเตรียมอะไรไปแจ้งความ
  • ใครต้องรับผิดชอบ
    _ ฟ้องคดีนานแค่ไหน
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*