สังคมท้องถิ่น

ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคชีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตน ม 33

%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95-6-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคชีนวันแรก สำหรับ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ของสถานประกอบการในเขต อ.พระประแดง และนำเครื่องดื่มมามอบให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย นางสาวพิม อัศวเหม, นายภัทร เติมวรรธนภัทร์, นางสาวเนาวรัตน์ เทพนมรัตน์ และ นายสุชาติ เทพนมรัตน์ อดีตสมาชิกสภา อบจ.สป, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง พร้อมกับทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้า

สำหรับการเข้ารับวัคซีนเดือนนี้ เป็นการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่สีแดงเข้มเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นการลงทะเบียนรอบแรกของระบบประกันสังคม เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับ สำนักงานประกันสังคมใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 64 เป็นต้นไป สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 4 จุด 6 อำเภอ ได้แก่ จุดที่ 1 หอชมเมืองสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และ อำเภอพระประแดง จุดที่ 3 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางเสาธง และ อำเภอบางบ่อ จุดที่ 4 บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (ตลาดทิพย์นิมิตร) อำเภอบางพลี สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางพลี ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*