สังคมท้องถิ่น

อบจ. ร่วมกับ หอการค้าฯ และประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้ง 6 อำเภอ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b9%81%e0%b8%a5

อบจ. ร่วมกับ หอการค้าฯ และประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้ง 6 อำเภอ เริ่ม 8 กรกฎาคม 2564

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานประกันสังคม เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33 พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ผู้ประกันตน ทั้ง 6 อำเภอ จึงได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. โดยมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายก อบจ. นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ คุณไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตลอดจน นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ตลอดจน คณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางเมือง และเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นวันแรก ณ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย และหอชมเมืองสมุทรปราการ

โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่เสี่ยงสูงสุด) เข้ารับวัคซีน จำนวน 1,300 คน ต่อวัน มีจุดบริการฉีดวัคซีนทั้งหมด 4 จุดรวม 6 อำเภอ ได้แก่ จุดที่ 1 หอชมเมืองสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมือง สมุทรปราการ จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สำหรับผู้ประกันตนในเขต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง จุดที่ 3 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อำเภอบางเสาธง สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ และจุดที่ 4 บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (ตลาดทิพย์นิมิตร) อำเภอบางพลี สำหรับการเข้ารับวัคซีนเดือนนี้ เป็นการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งเป็นการลงทะเบียนรอบแรกของระบบประกันสังคม เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับ สำนักงานประกันสังคม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*