สังคมท้องถิ่น

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ม.33

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

วันที่ 8 ก.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา.33 บริเวณ ตลาดเทพนิมิตร อ.บางพลี โดยมี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการ สาขาบางพลี คุณขื่นกมล อารยะปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ประกันสังคม และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 คอยให้บริการกับผู้ประกันตน จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน-19 ณ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อ.บางเสาธง โดยมี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขาบางเสาธง คุณนิรัตน์ โสภิษฐานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่และบุคลากรทาวแพทย์ จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์9. คอยให้บริการผู้ประกันตน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่เสี่ยงสูงสุด) เข้ารับวัคซีน จำนวน 1,300 คน ต่อวัน โดยมีการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีน-19 ให้ผู้ประกันตน ทั้งหมด 4 จุด ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ จุดที่ 1 หอชมเมืองสมุทรปราการ สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอเมือง สมุทรปราการ จุดที่ 2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สำหรับผู้ประกันตนในเขต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง จุดที่ 3 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อำเภอบางเสาธง สำหรับผู้ประกันตนในเขตอำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ และจุดที่ 4 บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด (ตลาดทิพย์นิมิตร) อำเภอบางพลี
สำหรับการเข้ารับวัคซีนเดือนนี้ เป็นการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่เสี่ยงสูง ซึ่งเป็นการลงทะเบียนรอบแรกของระบบประกันสังคม เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับ สำนักงานประกันสังคม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*