สังคมท้องถิ่น

นายก อบจ.สมุทรปราการ นำทีมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตโฟม

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%97

นายก อบจ.สมุทรปราการ นำทีมคณะผู้บริหาร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก ระเบิด

วันที่ 6 ก.ค.64 เวลา 15.00 น. นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายก อบจ. นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก ซ.กิ่งแก้ว 21 ระเบิด พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็นกาบรรเทาความเดือนร้อน ในเบื้องต้น และพร้อมที่จะสนับสนุนให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ โดยมี นายฉะโอด รุ่งเรือง นายก อบต.บางพลีใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ แห่งนี้ มีผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสาเหตุโรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก ซ.กิ่งแก้ว 21 ระเบิด จำนวน 250 คน หลังจากนั้น นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แกผู้ประสบภัยอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้ง ร่วมให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ระหว่างเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย โดยนำน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย มอบให้กับผู้ประสบภัย อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*