ทันข่าว

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 จุดฉีดหอชมเมืองสมุทรปราการ ต่อเนื่อง

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-33-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 จุดฉีดหอชมเมืองสมุทรปราการ ต่อเนื่อง ขณะเจ้าหน้าที่ เผย ยังไม่พบปัญหา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.ค.64 ที่อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทย และหอชมเมืองสมุทรปราการ จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 พบว่า มีผู้ประกันตน ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง บริษัท แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19 และผู้ประกันตน ที่ได้บันทึกลงระบบ e-service ตามที่ สำนักงานประกันสังคม สำรวจไว้ ได้เดินทางมารับการตรวจ และเข้ารับบัตรคิวตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เพื่อฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะฉีดให้กับสถานประกอบการที่มีความพร้อมก่อน หากว่าสถานประกอบการใดยังไม่พร้อมก็จะให้รอไปก่อน

อย่างไรก็ตามจากการสอบถาม เจ้าหน้าที่พยาบาล พบว่าการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ม.33 ของวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาใด โดยผู้ประกันตน ที่ได้รับข้อความนัดหมายล่วงหน้า ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินการสามารถทำได้รวดเร็วไม่มีปัญหาติดขัด ซึ่งจุดบริการฉีดวัคซีนหอชมเมือง แห่งนี้ สามารถรองรับผู้ประกันตน ม.33 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้วันละ 1,000 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*