สังคมท้องถิ่น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ นางณัฐธิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส สภากาชาดไทย ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ สมุทรปราการ โดยมี นางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส นายวิชาญ ศิริสุจสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ บุคคลากรทางการแพทย์ และ อสม.ตำบลท้ายบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

ทางด้าน นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยเหลือทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ในการจัดหาอาสาสมัครมาช่วยฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นอาสาสมัครทั่วไป และจากสภากาชาดไทย

โดยนางพาณี อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ได้กล่าว สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ร่วมกับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มเปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการฉีดวัคซีนทั้ง ซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า โดยในช่วงแรกเปิดฉีดวัตซีนวันละ 200 คน และตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม เป็นต้นมา เปิดฉีดวัคซีนวันละ 400 คน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรทางการศึกษาายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*