ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ เป็น 1 ใน 69 หน่วยงานท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ ชิโนฟาร์ม ” ล๊อตแรก

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99-1-%e0%b9%83%e0%b8%99-69-%e0%b8%ab

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2564 เพื่อจัดซื้อวัคซีนทางเลือกให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ ได้รับวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเร็วที่สุด หลังจากการอนุมัติงบประมาณ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก.อบจ.สมุทรปราการ ได้สั่งดำเนินการจัดหาวัคซีนให้ได้เร็วที่สุด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งประสาน สั่งจองวัคซีน Sinopharm จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

ความคืบหน้าล่าสุด 12 กรกฎาคม 2564 เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้มีข้อความแจ้งประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ ชิโนฟาร์ม ” ครั้งที่ 1 ซึ่ง อบจ.สมุทรปราการ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ด้วย และอยู่ระหว่างการแจ้งจำนวน ที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งหากมีความคืบหน้าในรายละเอียด อบจ.สมุทรปราการ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้ประชาชนทราบโดยทันที

ทั้งนี้ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ มีนโยบายที่สำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชน โดยเร่งสนับสนุนทุกหนทางที่จะต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรปราการ มียอดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการประสานความร่วมมือกับ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่ผ่านมา ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด-19 แก่พี่น้องประชาชน สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ช่วยในการรักษาพยาบาล กับผู้ป่วย สนับสนุนอุปกรณ์ในการสร้างโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนข้าวของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วย สนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่กักตัว สำหรับผู้มีความเสี่ยงสูง โดยมีความตั้งใจที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ในเวลาอันใกล้นี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*