สังคมท้องถิ่น

มูนิธิกิจเลิศไพโรจน์และศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง จัดชุดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5

มูนิธิกิจเลิศไพโรจน์และศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรง จัดชุดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 และมอบสิ่งของยังชีพ พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น และหัวเชื้อนำยาฆ่าเชื้อไวรัส โคขวิด-19 ให้ไว้ประจำชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคมพ.ศ. 2546 มูนิธิกิจเลิศไพโรจน์และศูนย์การค้าอิมพิเรียลเวิลด์สำโรงได้รับการประสานจากท่านส.ส.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ และคุณภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ จัดดชุดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 และมอบสิ่งของยังชีพ พร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น และหัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส ให้ไว้ประจำชุมชน ดังนี้ นาย ธนบูรณ์ บัวทอง ประธานชุมชนหมู่บ้านบางปูวิลล่าสองตำบลท้ายบ้านใหม่ นายสมมาท วงษ์บุญรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลท้ายบ้าน นายสมปอง คอยสุวรรณ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่

โดยส.ส.สงคราม กล่าวถึงความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรับมือกับการระบาดในรอบที่สามนี้แล้วถ้ารัฐบาลยังไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่ประชาชนเชื้อมั่นได้ว่าเป็นวัคซีนที่ดีพอและมีมากพอที่จะเอามาฉีดให้กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้มากพอ ตนเชื่อว่าปัญหาการแพร่ระบาดในระลอกนี้คงจะจบแบบเจ็บทั้งประชาชนและเศรษฐกิจในทุกระดับชั้น แต่ตนอยากให้รัฐบาลเอางบประมาณที่กู้มาแล้วไปจัดซื้ออาวุธ มาเป็นการจัดซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเข็มหนึ่งหรือเข็มสอง ไม่ใช่ว่าจะใช้แบบวัคซีนแบบลูกผสมยี่ห้อนี้เข็มนึ่งยี่ห้อนั้นเข็มนึ่ง มันจะทำให้ประชาชนหมดความมันใจในการคิดอ่านของรัฐบาลเอง

สุดท้ายยังฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงเชื้อไวรัสระบาดนี้ให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้มากแล้วใช้ชีวิตแบบนิวหน่อม่อร กินร้อนช้อนกลางล้างมือออกจากบ้านสวมใส่แมส เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*