สังคมท้องถิ่น

สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 ก.ค.64 สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา นำโดย นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบล
แพรกษา เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป เป็นวันที่ 2 แล้ว โดยมี ผู้ลงทะเบียนผ่านช่องทาง หมอพร้อม เข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเทศบาลตำบลแพรกษา มีโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เทศบาลตำบลแพรกษา จึงมีความห่วงใยประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแพรกษา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 แห่งนี้ขึ้น ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา มาอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน สำหรับ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เทศบาลตำบลแพรกษา จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*