สังคมท้องถิ่น

ผูกพันดั่งสายใย ปันน้ำใจให้กัน

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83

นายกอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯสมาชิกสภา อบจ. ร่วมกับกลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแพรกษาใหม่ ฝ่ายปกครองตำบลแพรกษาใหม่ นำโดยกำนันธนสัน วสันต์ และอสม.ตำบลแพรกษาใหม่ สนับสนุนและร่วม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ตามชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์เป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*