ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.สมุทรปราการ ขอยุติการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีน ”ชิโนฟาร์ม” แบบ Walk in ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

อบจ.สมุทรปราการ ขอยุติการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีน ”ชิโนฟาร์ม” แบบ Walk in ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อความปลอดภัย ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

หลังจากที่ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการเปิดรับจองลงทะเบียนวัคซีน ”ชิโนฟาร์ม” บริเวณริมเขื่อน ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 นั้น พบว่าวันแรกมีประชาชนมารอรับการลงทะเบียน กันเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยมาตรการณ์ล็อตดาวน์ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงไม่สามารถเปิดรับจองการลงทะเบียนวัคซีน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20-23 กรกฎาคม 2564 เพื่อความปลอดภัย และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับ ผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ผ่านทาง QR Code หรือ www. วัคซีนสมุทรปราการ หรือ www.samutprakanvaccines.com ช่องทางที่ 2. ผ่าน (อสม.) (ทสม.), สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขัอมูลประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*