สังคมท้องถิ่น

“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร บอสใหญ่ แห่งโคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำผู้ประกันตน ม. 33 เข้ารับการฉีดวัคซีน

%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%8b%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a0-2

“เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร บอสใหญ่ แห่งโคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำผู้ประกันตน ม. 33 เข้ารับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ก.ค.64 ที่ จุดบริการฉีดวัคซีน โควิด 19 หอชมเมืองสมุทรปราการ “เฮียเอี๋ยว”สุดใจ จิรยาภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ นำผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนไว้กับทาง บริษัท แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน บันทึกลงระบบ e-service ตามที่ สำนักงานประกันสังคม สำรวจไว้ เดินทางมารับการฉีดวัคซีนวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ในครั้งนี้ กว่า 400 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด รวมทั้ง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่แรงงาน ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีการขับเคลื่อนต่อไปได้โดยเร็ว สำหรับการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนนั้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน จะฉีดให้กับสถานประกอบการที่มีความพร้อมก่อน หากว่าสถานประกอบการใดยังไม่พร้อมก็จะให้รอไปก่อน

อย่างไรก็ตามจากการสอบถาม เจ้าหน้าที่พยาบาล พบว่าการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน ม.33 ของบริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาใด โดยผู้ประกันตน ที่ได้รับข้อความนัดหมายล่วงหน้า ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ทำให้การดำเนินการสามารถทำได้รวดเร็วไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด โดยสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตน โดยมี เป้าหมายฉีดวันละ 700 คน ฉีดให้เฉพาะผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service มาตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ไปจนถึง 23 สิงหาคม 2564 โดยมีมาตรการควบคุม และวางแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลทั้งประชาชนทั่วไป และประชาชน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*